Arbejdstjenestens lejre blev delvist oprettet af aktive SA/DNSAP medlemmer og tildels af selve partiet med økonomisk understøttelse fra det tyske RAD. Enkelte bygninger blev af partimedlemmer stillet gratis til rådighed for LAT, mens andre udlejede bygningerne. Enkelte blev købt som privat ejendom, eks. Egelund. Det har umiddelbart ikke været muligt at indhente oplysninger om disse leje / købs aftaler.Egelund lejren

Ravnstrup lejren

Hellebak lejren

Stenalt lejren

Cimbrerhytten lejren

Øster Løgum lejren

Skærbæk lejren